Prace gospodarcze przy Domku Myśliwskim

Wiosenne prace przy budowie altany w znacznym stopniu uszkodziły trawnik i konieczne było użyźnienie, wyrównanie nawierzchni i zasianie nowego trawnika.
Na sobotę, 20 kwietnia 2024, Zarząd Koła zaplanował prace gospodarcze przy Domku Myśliwskim. Chętni Koledzy myśliwi wspólnie ze stażystami pracowali na placu przy Domku Myśliwskim.

Czytaj dalej Prace gospodarcze przy Domku Myśliwskim