Zarząd

Zarząd Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór”

1 Prezes
Tadeusz Fusiara
2 Łowczy
Arkadiusz Andrzejczak
  Sekretarz
Andrzej Wojtan
  Skarbnik
Marek Łukasiewicz
Edukator
Justyna Tomecka