Zarząd

Zarząd Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim

Prezes Kol. Tadeusz Fusiara
Łowczy Kol. Arkadiusz Andrzejczak
Podłowczy Kol. Konrad Małyszek
Skarbnik Kol. Marek Łukasiewicz
Sekretarz Kol. Andrzej Wojtan

Na zdj. od lewej: Podłowczy: Kol. Konrad Małyszek; Łowczy: Kol Arkadiusz Andrzejczak; Prezes: Kol. Tadeusz Fusiara;
Skarbnik: Kol. Marek Łukasiewicz; Sekretarz: Kol. Andrzej Wojtan