Zarząd

Zarząd Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór”

1 Prezes
Tadeusz Fusiara
2 Łowczy
Arkadiusz Andrzejczak
3 Sekretarz
Andrzej Krawiec
4 Skarbnik
Tomasz Malinowski
Edukator

Justyna Tomecka