W związku ze sporządzaniem planów łowiecko-hodowlanych polowania indywidualne zostają wstrzymane do 31 marca bieżącego roku.