Koledzy Myśliwi, którzy dotychczas dokonali odstrzału lisa proszeni są o dostarczanie kit do Łowczego Koła wraz z metryczką odstrzału w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2019 roku.


Na metryczce ma znajdować się:
1. Imię i nazwisko myśliwego;
2. Data odstrzału;
3. Obwód odstrzału;
4. Miejsce odstrzału