Akcja „100 tysięcy drzew na stulecie Polskiego Związku Łowieckiego”

W 2023 roku Polski Związek Łowiecki obchodził 100 rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji Zarząd Główny PZŁ zainicjował Akcję „100 tysięcy drzew na stulecie Polskiego Związku Łowieckiego”. W ramach przedsięwzięcia Koło Łowieckie nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim otrzymało od ZO PZŁ w Tarnobrzegu sadzonki drzew: lipy i jarząbu pospolitego w ogólnej ilości 100 szt. Zgodnie z wytycznymi Koło nawiązało współpracę z Publiczna Szkołą Podstawowa im. Jana Pawła II w Kocudzy  i wspólnie z dyrekcją ustalono termin nasadzeń. Niestety pogoda przeszkodziła w akcji, dlatego też na okres zimowy drzewka zostały odpowiednio zabezpieczone i dopiero w tym roku nasadzone.

Akcja sadzenia drzew odbyła się 29 kwietnia 2024 roku na placu szkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kocudzy. Z ramienia Koła w przedsięwzięciu uczestniczyli Kol. Arkadiusz Andrzejczak i kol. Justyna Tomecka. Tego dnia na placu przed szkołą stawili się uczniowie klas VI, VII i VII wspólnie z dyrekcją, wychowawcami i obsługą szkoły.

Na wstępie Kolega Łowczy przywitał wszystkich uczestników przedstawiając pokrótce historię PZŁ oraz ideę akcji. Następnie wszyscy udali się w wyznaczone na placu szkolnym miejsce w celu nasadzenia drzew.  Mamy nadzieję, że wszystkie drzewa świetnie się przyjmą i będą cieszyć oko przez kolejne lata. Cieszymy się że poprzez takie jak ta akcje wdrażamy uczniów do edukacji ekologicznej oraz do praktycznego działania.  Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bioróżnorodności, dzięki której nasze środowisko będzie zdrowsze.

Bardzo dziękujemy Pani Bożenie Dubiel-Czochra, dyrektor PSP i. Jana Pawła II w Kocudzy za umożliwienie przeprowadzenia akcji na terenie szkoły, zaangażowanym pracownikom i oczywiście uczniom, którzy z ochotą włączyli się w akcję. Z tej przekazano szkole pamiątkową tablicę, a uczestnikom opaski odblaskowe z logo koła oraz słodycze.

J.T.

Foto:J.T.