Akcja „DOKARMIANIE”

W tym tygodniu Koledzy Myśliwi aktywnie włączyli się w akcję dokarmiania zwierzyny leśnej w obu obwodach łowieckich dzierżawionych przez nasze koło. Ze względu na grubą pokrywę śnieżną w łowisku dotarcie do paśników nie było to takie proste jak na początku mogło się wydawać.

Pomimo trudności udało się dostarczyć do paśników siano i buraki oraz uzupełnić braki w lizawkach.

J.T.

Foto: Piotr Mak