Akcja poszukiwania padłych dzików

Informujemy, że w dniach 03.08.2019 r. i 10.08.2019 r. na terenie obwodów dzierżawionych przez nasze Koło odbędzie się akcja przeszukiwania lasów pod kątem padłych dzików. Obecność myśliwych i stażystów obowiązkowa.

Zbiórka godz. 900 – Domek Myśliwski w Krzemieniu Drugim.