Artykuł o działaniach edukacyjnych z zakresu tematyki przyrodniczo-łowieckiej w kwartalniku „Źródło”

W październikowym wydaniu kwartalnika 'Źródło”, bezpłatnej gazecie Gminy Dzwola, został opublikowany artykuł o działaniach profilaktyczno-edukacyjnych w naszym Kole.

 

Myśliwi – dzieciom.
Działania profilaktyczno-edukacyjne Koła Łowieckiego nr 64
„Darz Bór”
w Janowie Lubelskim

 Na terenie Gminy Dzwola znajduje się dzierżawiony przez Koło Łowieckie nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim obwód łowiecki. Myśliwi Koła aktywnie współpracują z mieszkańcami i szkołami z terenu Gminy. Prowadzą zajęcia edukacyjne w różnych grupach wiekowych o tematyce przyrodniczo-łowieckiej łącząc je z profilaktyką zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Spotkania mają różną formę: prelekcji, wykładu lub spotkań w łowisku. Prowadzone są w oparciu o przygotowany scenariusz, często z wykorzystaniem środków audiowizualnych: pokazów i prezentacji multimedialnych. Do atrakcyjnych form edukacji dzieci i młodzieży należą zajęcia terenowe, które organizowane są w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych. Myśliwi dbają, aby miały one właściwą oprawę, prowadzą je zwykle w myśliwskim stroju organizacyjnym PZŁ, co podnosi atrakcyjność spotkania i wzbudza zainteresowanie słuchaczy. Warsztaty edukacyjne przyczyniają się do poszerzenia wiedzy uczestników w zakresie: ochrony przyrody, działań ekologicznych, biologii gatunków zwierząt łownych i chronionych występujących w polskim ekosystemie, dbania o zdrowie. Podczas spotkań uczniowie zachęcani są  do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, spacerów po lesie, które są dla dzieci wspaniałą przygodą i kształtują w nich wrażliwość oraz szacunek do przyrody. Na zajęciach dzieci dowiadują się, miedzy innymi, co znaczy powiedzenie „siedzieć cicho, jak zając pod miedzą”, dlaczego jeleń jest królem lasu, a sarna nie jest jego żoną. Bawi je gwara łowiecka i zadziwiają odgłosy zwierząt. Chętnie uczestniczą w przygotowanych grach i zabawach. Organizowane konkursy i zajęcia plastyczne dają dzieciom dużo frajdy, kształtując ich kreatywność. Jest nam bardzo miło, gdy po zakończonych zajęciach pytają, kiedy znów się spotkamy.
Po spotkaniu dzieci na pamiątkę otrzymują gadżet firmowany nazwą naszego Koła. W tym roku zakupione materiały plastyczne oraz poczęstunek zostały dofinansowane z funduszu alkoholowego Gminy Dzwola w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
Dotychczas Koło zorganizowało:
– zajęcia edukacyjne połączone z kuligiem dla uczniów klas I-III z Zespołu Szkół w Krzemieniu (styczeń 2019);
– zajęcia edukacyjne połączone z tworzeniem zajączków wielkanocnych  dla uczniów klas I-III i przedszkola z Zespołu Szkół w Dzwoli (marzec 2019);
– warsztaty plastyczne połączone z zajęciami edukacyjnymi dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Branwi (wrzesień 2019);
– ogniska integracyjne połączone z zajęciami w terenie dla uczniów z Zespołu Szkół w Kocudzy (marzec i październik 2019).
Ponadto wspólnie z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół w Krzemieniu, Wójtem Gminy Dzwola i pracownikami Urzędu w kwietniu wzięliśmy udział w akcji „Dzień Czystości Łowisk”. Całe przedsięwzięcie miało charakter edukacyjny z pożytkiem dla lasu i naszego zdrowia. Efektem naszej  ciężkiej pracy była zbiórka kilkudziesięciu worków pełnych śmieci i satysfakcja, że poświęcając jeden dzień zrobiliśmy coś pożytecznego dla środowiska.
Podziękowania dla Pana Wiesława  Dyjacha – Wójta Gminy Dzwola za wsparcie i dofinansowanie naszych działań, natomiast dla dyrekcji szkół i wychowawców klas za przychylność i miłe przyjęcie. Dzieciom i młodzieży dziękujemy za Wasz uśmiech, który jest dla nas najwartościowszym odzwierciedleniem emocji towarzyszącym spotkaniom.

      J.T