Budynek do celów gospodarczych już jest….

Kilka dni trwały prace gospodarcze przygotowujące materiał do budowy wiaty zabudowanej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze naszego Koła. Dziękujemy Koledze Marcinowi Głazowi, który był głównym „budowniczym” oraz Kolegom Myśliwym i Stażystom za wszelką okazaną pomoc.

 

 

Foto: T. Fusiara, M. Głaz