Dalsze prace w łowisku

W naszym łowisku nadal trwają prace mające na celu poprawę bytowania zwierzyny leśnej w okresie zimowym. Koledzy myśliwi wspólnie ze stażystami dbają o to, aby paśniki były wyremontowane i pełne pokarmu.