Dbajmy o sprawność urządzeń łowieckich

Piękna jesienna pogoda sprzyja pracom w łowisku. To już ostatni czas, przed okresem zimowym, na remont bądź kompletną wymianę uszkodzonych urządzeń łowieckich. Warto tutaj przypomnieć, że urządzenia łowieckie, tj. ambony, zwyżki, paśniki, czy lizawki stanowią mienie dzierżawców obwodów, tj. kół łowieckich i to one odpowiadają za ich stan i zabezpieczenie. Członkowie Koła zobowiązani są dbać o pełną sprawność urządzeń łowieckich.

Przypominamy jednocześnie, że każda ambona musi być oznaczona numerem zgodnym z ewidencją urządzeń łowieckich w Kole oraz tabliczką informacyjną, która jest do odbioru u kolegi podłowczego. Opiekunowie ambon zobowiązani są do dokonywania niezbędnych napraw, uzupełnień i przede wszystkim wymiany urządzeń zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu użytkownikom.

Jeśli urządzenie ze względu na stan techniczny nie nadaje się do użytkowania należy je jak najszybciej rozmontować, a zdemontowane elementy zabrać. Jeżeli w danym miejscu nie zostanie ustawione nowe urządzenie należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Zarząd w celu usunięcia urządzenia z wykazu.

J.T.

Foto: J. Tomecka