Dbamy o bażanty i kuropatwy w tym zimowym czasie

Pola obecnie pokrywa gruba warstwa śniegu, co w znacznym stopniu utrudnia znalezienie pokarmu kuropatwom i bażantom. Dlatego myśliwi z naszego Koła przy wsparciu młodszego pokolenia postanowili zadbać o kuraki. Przygotowali podsypy i rozwieźli je po polach znajdujących się na obwodach dzierżawionych przez Koło.


Wychowanie kolejnego pokolenia myśliwych to duże wyzwanie ale też i olbrzymia przyjemność. Najlepiej pierwsze kroki w łowisku zacząć od poznawania przyrody, sposobów jej ochrony i zasad rządzących właściwą gospodarką łowiecką.

J.T.

Foto: Zbigniew Stanicki