Dostarczanie lisów do badań monitoringowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim przypomina, że dostarczanie lisów do badań monitoringowych będzie możliwe od dnia 2 grudnia 2023 roku do dnia 27 grudnia 2023 roku.
Z ramienia Koła do oddania pozostało jeszcze 2 sztuki lisów. Zachęcamy myśliwych, aby w wyżej wyznaczonym terminie pozyskali lisa i przekazali go do badań.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że lisy dostarczane w celu przeprowadzenia badań monitoringowych w kierunku skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie powinny spełniać poniższe kryteria:

1. Lisy nie mogą być zbyt młode, ponieważ nie niosą za sobą wartości diagnostycznych odnośnie monitoringu w kierunku wścieklizny.

2. Lisy dostarczane w ramach monitoringu nie mogą mieć uszkodzonej czaszki ani jamy brzusznej, ponieważ z nich pobiera się próby do badań.

3. Wskazane jest, aby lisy pozyskiwać w miejscu, gdzie nie było wcześniej odstrzału w celu badań monitoringowych.

J.T.