Dzień Czystości Łowisk – „Polowanie na śmieci”

27 kwietnia, w związku z Dniem Czystości Łowisk, wzięliśmy udział w sprzątaniu dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich.
Do akcji zaprosiliśmy szkoły z terenu Gminy Dzwola, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz kolegów myśliwych.

Należy zaznaczyć, ze pomimo dnia wolnego, frekwencja dopisała. W przedsięwzięcie czynnie zaangażowali się uczniowie Zespołu Szkół w Krzemieniu wspólnie z wychowawcami, pracownicy Urzędu Gminy Dzwola na czele z Panem Wójtem Wiesławem Dyjachem oraz myśliwi z naszego Koła.  Całe przedsięwzięcie miało charakter edukacyjny z pożytkiem dla lasu i naszego zdrowia.
Akcja rozpoczęła się zbiórką o godzinie 8:30. Po krótkiej odprawie, przypomnieniu zasad segregacji odpadów i wyposażeniu uczestników w niezbędny sprzęt, jakimi były rękawiczki i worki na śmieci ruszyliśmy w teren. Było to swoistego rodzaju polowanie, pełne przygód i zaskakujących zwrotów akcji. Okazuje się, ze było co sprzątać. Jednocześnie smuci nas fakt, ze znaczna część ludzi nie rozumie istoty ochrony otaczającego nas środowiska naturalnego. W swojej niewiedzy wywożą do lasu różnego rodzaju śmieci: butelki, opony, tworzywa sztuczne, zabawki, a niekiedy nawet meble.
Efektem naszej  ciężkiej pracy była zbiórka kilkudziesięciu worków pełnych śmieci i satysfakcja, że poświęcając jeden dzień zrobiliśmy coś pożytecznego dla środowiska.  
Na zakończenie akcji uczestnicy otrzymali od Koła i Urzędu Gminy Dzwola drobne upominki, a uwieńczeniem przedsięwzięcia było wspólne ognisko z pieczoną kiełbaską, ne zabrakło także słodyczy, owoców i napojów.
Mamy nadzieje, ze nasz trud zostanie doceniony i w naszych lasach nie będzie przybywać śmieci.
Rękawiczki i kiełbaski zapewniło Koło. Słodycze, napoje i owoce zostały zakupione z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Logistyczne wsparcie otrzymaliśmy od Wójta Gminy Dzwola, który zapewnił nas o odbiorze śmieci przez współpracujący z Gminą zakładem komunalnym.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie. Zachęcamy do włączania się w podobne akcje. Dbajmy o nasze lasy, które są naszą wizytówką. Pamiętajmy, ze czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko, a lasy są naszym wspólnym dobrem, o które trzeba dbać.