III Mikołajkowe Zawody Strzeleckie

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu wraz z Komisją Strzelecką zapraszają na III Mikołajkowe Zawody Strzeleckie.
Konkurencje: 3 osie parcourowe łącznie 100 rzutków.


Klasyfikacja Open i Diany
07.12.2019 r. (sobota), zapisy od godz.8.00, rozpoczęcie godz.9.00
Wpisowe 120 zł PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg
38 1240 2744 1111 0000 3990 9866 tytuł wpłaty: 3 Mikołajkowe zawody strzeleckie

Organizator zapewnia ciepły posiłek, miłą atmosferę i super zabawę.

Osoba uczestnicząca w zawodach jednocześnie wyraża zgodę na publikacje danych i wizerunku w tym zakresie zgodnie z RODO.