Informacja

Proszę aby po dokonaniu odstrzału dzika myśliwy wpisał w książce pobytu w łowisku płeć pozyskanej zwierzyny.

Łowczy