Inwentaryzacja zwierzyny

29 lutego na terenie dzierżawionych przez nasze Koło obwodach miała miejsce inwentaryzacja zwierzyny. Wyniki sobotnich działań będą podstawą do opracowania rocznych planów łowieckich.