Inwentaryzacja

2 kwietnia 2022 roku miała miejsce inwentaryzacja w dzierżawionych przez Koło obwodach łowieckich. Dziękujemy Kolegom Myśliwym z zaangażowanie.

Przypominamy, że roczny plan łowiecki jest sporządzany na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego (łowiecki rok gospodarczy), w szczególności na podstawie inwentaryzacji zwierzyny.