Kolejne urządzenie łowieckie wyremontowane…

Nasi myśliwi dbają o funkcjonalność urządzeń łowieckich na terenie dzierżawionego przez nas obwodu. Pomimo kapryśnej sobotniej pogody i dającym się we znaki komarom Myśliwi z naszego Koła znaleźli czas na remont ambony. Wymienili uszkodzone elementy oraz wzmocnili stabilność urządzenia.

J.T.

Foto: Zbigniew Tomecki, Józef Wlizło