Konkurs Kulinarny o Puchar Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
Konkurs zostanie przeprowadzony 30 sierpnia 2020 r. na obiekcie Strzelnicy PZŁ w Tarnobrzegu przy ul. Strzeleckiej 4.

Konkurs skierowany jest do członków Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu oraz innych mieszkańców regionu Puszczy Sandomierskiej. 

      Przystąpienie do Konkursu następuję poprzez zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz  zgłoszenie akcesu do udziału w konkursie do dnia 20 sierpnia 2020 r. Zgłoszenia należy dokonać osobiście, telefonicznie lub drogą mailową do Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, lub na adres e-mail: izabelajurek@op.pl, lub pod nr tel. 695 747 201.

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 693 805 184 – Aneta Rybińska-Nowak .

Uczestniczący w konkursie są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw w dniu 30 sierpnia 2020 r., na miejsce oficjalnego przeprowadzenia Konkursu,
z uwzględnieniem degustacji przez Kapitułę Konkursową o godzinie 14.00.

Uczestniczący w Konkursie przygotowują na własny koszt potrawy konkursowe,
z wykorzystaniem dziczyzny, owoców lasu i innych naturalnych produktów, ze wskazaniem rodzaju mięsa i innych składników z jakiego przygotowana jest potrawa. Rodzaj potrawy jest dobrowolny.

Każda potrawa zostanie oceniona według następujących kryteriów:

  • Jakość i smak potrawy, oceniany w skali punktów od 1  do 10,
  • Dbałość o odtworzenie tradycyjnego przepisu potrawy konkursowej i wykazanie związku z historią regionu, oceniane w skali punktów od 1  do 10,
  • Estetyka i aranżacja podania potrawy – zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne, oceniana w skali punktów od 1  do 10.

Decyzje Kapituły konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Organizator dla myśliwego po przeprowadzeniu konkursu przyzna następujące nagrody:

 I miejsce: Puchar Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu oraz nagrodę rzeczową w postaci kompletu akcesoriów do gotowania;

II miejsce: Puchar Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu oraz nagrodę rzeczową w postaci akcesoriów kuchennych;

III miejsce: Puchar Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu oraz nagrodę rzeczową w postaci akcesoriów kuchennych.

Więcej