KONKURS „TARNOBRZESKI LISIARZ” W SEZONIE 2023/2024

Zachęcamy Kolegów myśliwych do udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU „TARNOBRZESKI LISIARZ” W SEZONIE 2023/2024

 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu wraz z Komisją ds. Gospodarki Łowieckiej i Hodowlanej działająca przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Tarnobrzegu.
 2. Udział w konkursie ma prawo wziąć każdy myśliwy będący członkiem koła łowieckiego dzierżawiącego obwody łowieckie na terenie ZO PZŁ w Tarnobrzegu
 3. Potwierdzeniem liczby pozyskanych lisów, borsuków, kun, tchórzy, norek amerykańskich, oraz IGO (jenotów, szopów praczy) będzie poświadczony przez Zarząd Koła wykaz dokumentujący odstrzał. Wykazy należy dostarczyć do Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu w terminie do dnia 15 marca 2024 roku. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1.
 4. Myśliwi dokonujący odstrzału drapieżników zobowiązani są do wykonania zdjęcia całej sylwetki strzelonego drapieżnika (i lub gatunków IGO) ułożonego na prawym boku w miejscu odstrzału i zamieszczenie w elektronicznej książce koła, zdjęcie należy załączyć przed zakończeniem polowania nie później niż do godziny 9.00 po polowaniu nocnym.
 5. Odstrzał drapieżników łownych w tym również z IGO uczestnicy konkursu mogą dokonywać na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie w okręgu tarnobrzeskim.
 6. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Okręgowy PZŁ oraz Komisję Gospodarki Łowieckiej i Hodowlanej działającej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Tarnobrzegu dokona w terminie do 31 marca 2024 r. oceny zebranych dokumentów i wyłoni zwycięzców. Tytuł „Lisiarza” sezonu może uzyskać każdy myśliwy, który w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 10 marca 2024 r. pozyska największą liczbę drapieżników łownych oraz IGO. Tytuł „Zasłużonego dla ochrony zwierzyny drobnej okręgu tarnobrzeskiego” może uzyskać każdy myśliwy, który w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 10 marca 2024 r. pozyskać największą ilość drapieżników łownych w tym również z IGO.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej .
 8. W przypadku takiej samej ilości pozyskanych drapieżników wygrywa myśliwy, który pozyska najwięcej lisów w miesiącu luty 2024 r., a w przypadku ponownego remisu wygrywa ten myśliwy, który pozyska lisa, jako pierwszy w trakcie trwania konkursu.
 9. Komisja konkursowa wyłoni również Koła Łowieckie najbardziej zaangażowane w pozyskanie drapieżników. Pozycja Koła Łowieckiego ustalona zostanie na podstawie ogólnej ilości pozyskanych drapieżników w przeliczeniu na liczbę członków koła.
 10. W przypadku wątpliwości komisja może dokonać weryfikacji odstrzelonych drapieżników na podstawie zdjęć zamieszczonych w elektronicznej książce.
 11. Od ustaleń komisji konkursu nie przysługuje odwołanie.
 12. Najlepszym uczestnikom konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy. Wyróżnionych zostanie również pięć najlepszych kół łowieckich.
 13. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami najlepszych „Lisiarzy” oraz nazwami pięciu kół łowieckich okręgu tarnobrzeskim PZŁ zaprezentowane będą w roczniku „Nemrod”.