Kurs na uprawnienia selekcjonerskie

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 1600 na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Tarnobrzegu, ul. Strzelecka 4 rozpocznie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie.

Koszt kursu: 750 zł płatne na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu, PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg 38 1240 2744 1111 0000 3990 9866, do dnia 10.06.2024r. Opłata za kurs jest warunkiem jego zaliczenia, dopuszczenia do egzaminu oraz otrzymania materiałów szkoleniowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, warunkiem skutecznego zapisania się na kurs, jest przesłanie potwierdzenia udziału w szkoleniu (imię nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) na adres: zo.tarnobrzeg@pzlow.pl lub telefonicznie 158226089 do dnia 31.05.2024 r.

Przypominamy, że warunkiem odbycia kursu i przystąpienia do egzaminu celem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest posiadanie min. 3 lat uprawnień podstawowych do wykonywania polowania.

J.T.