Myśliwi KŁ „Darz Bór” dokarmiają zwierzynę

2 grudnia 2023 roku myśliwi z naszego koła aktywnie zaangażowali się w dokarmianie zwierzyny leśnej. Intensywne opady śniegu spowodowały konieczność uzupełnienia karmy w paśnikach i soli w lizawkach.  Miejscami dojazd utrudniały zasypane leśne drogi, ale koledzy dali radę…

Jak na razie zima nie odpuszcza dlatego zachęcamy pozostałych Kolegów do angażowania się w  dokarmianie.

J.T.

Foto: Mirosław Dyjach