Narada przedstawicieli Zarządów Kół Okręgu Tarnobrzeskiego

12 stycznia 2024 roku o godzinie  w „Dworze Galicja” w Rzeczycy Długiej odbyła się narada przedstawicieli macierzystych kół łowieckich Okręgu Tarnobrzeskiego PZŁ. Z ramienia zarządu Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim w spotkani uczestniczył Skarbnik – Kolega Marek Łukasiewicz.

Podczas narady Łowczy Okręgowy Kol. Robert Bąk przedstawił bieżącą działalność Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu. Kolega Sebastian Tuźnik omówił bieżącą sytuację dotyczącą ASF oraz problematykę odstrzału sanitarnego. Głos zabrali również: Kol. Sławomir Lubera – Członek Naczelnej Rady Łowieckiej, Kol. Maciej Olechowski – Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego, Kol.  Robert Wnuk – Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny. Krótkie sprawozdania przedstawili m.in.: Kol. Kazimierz Krupa – przewodniczący Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej i Wyceny Medalowej Trofeów Łowieckich, Kol. Krzysztof Fryc z Pogotowia Postrzałkowego, a zarazem przewodniczący Komisji Kynologicznej, Kol. Marian Tatara – przewodniczący Okręgowej Kapituły Odznaczeń. Na naradzie podziękowano Kol. Dawidowi Szymańskiemu i ekipie „Zielonych Mikołajów” za przeprowadzenie Akcji Myśliwska Paczka Okręgu Tarnobrzeskiego, złożono także podziękowania dla kolegów i koleżanek aktywnie włączających się w pomoc przy organizacji zawodów w strzelaniach myśliwskich na strzelnicy ZO PZŁ w Tarnobrzegu.

J.T.

Foto: J.T.