Nasi myśliwi odznaczeni medalami zasługi łowieckiej

Podczas Niżańskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej w Nisku wręczone zostały odznaczenia Polskiego Związku Łowieckiego. Decyzją Kapituły Odznaczeń Łowieckich srebrnym medalem zasługi łowieckiej został odznaczony Kolega Marian Lenart, a brązowym kolega Piotr Lenart.     
Gratulujemy!

J.T.

 

 

Foto: Justyna Tomecka