Nowe numery ambon

W związku z pracami nad elektroniczną ewidencją polowań urządzeniom łowieckim została nadana nowa numeracja.

Jednocześnie przypominamy Kolegom Myśliwym, że ambony powinny być ewidencjonowane, gdyż stanowią urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej (wynika to z przepisu art. 8a ustawy Prawo łowieckie) i są własnością koła.

Wykaz ambon i ich numeracja znajduje się w menu bocznym w zakładce: Gospodarka łowiecka – Wykaz ambon