Noworoczne Polowanie Zbiorowe

5 stycznia 2020 roku odbyło się Noworoczne Polowanie Zbiorowe. Piękna zimowa aura sprzyjała łowom, które tym razem objęły oba dzierżawione przez nas obwody. Polowaliśmy na terenie: Chełmik – Ocieszyn – Sadzawki z zamiarem pozyskania bażanta bądź drapieżnika.

Na polach tu i ówdzie widać było lisy, które z doskonałą precyzją umykały przed odstrzałem. Ostatecznie na pokocie znalazł się tylko jeden mykita. Po podsumowaniu polowania prowadzący zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek przy ognisku.

J.T.

Foto: Mirosław Dyjach