Ocena prawidłowości odstrzału sarn-rogaczy

13 marca 2021 r. (sobota) w godzinach 1540 – 1610 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu ul. Strzelecka 4 odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału sarn-rogaczy.

W związku z powyższym proszę o dostarczenie przez Kolegów Myśliwych, którzy w 2020 roku dokonali odstrzału sarn-rogaczy, parostków wraz z metrykami do Łowczego Koła, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego br.