Odstrzał sanitarny dzików

Zgodnie z Rozporządzenia nr 33 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego informuję, że na terenie dzierżawionych przez nasze Koło obwodów mamy do pozyskania:
– 14 dzików w obwodzie nr 283,
– 27 dzików w obwodzie nr 284.


Zachęcam Kolegów myśliwych do kontaktu z Łowczym Koła w celu uzyskania upoważnienia na wykonywanie odstrzału sanitarnego.