Odstrzał sanitarny dzików

Proszę zgłaszać się po odstrzały sanitarne na dziki do łowczego koła.