Ogłoszenie dotyczące urządzeń łowieckich w obwodzie 272

Zarząd Koła prosi o niezwłoczne zgłaszanie się Kolegów Myśliwych (opiekunów ambon) do podłowczego – Kol. Konrada Małyszka w celu odbioru tabliczek informacyjnych na ambony. Odbioru należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zarząd Koła prosi o pilne przekazanie współrzędnych ambon, które nie są naniesione w systemie EPI24. Dane lokalizacyjne należy telefonicznie przekazać kol. Justynie.

 

 

 

Jednocześnie Zarząd Koła zwraca się z prośbą o likwidację starych urządzeń łowieckich, które ze względu na stan techniczny nie są używane, gdyż zagrażają bezpieczeństwu.

Jednocześnie przypominamy, że opiekunowie ambon są zobowiązani zadbać o stan techniczny urządzenia.

J.T.