Ogłoszenie – zarejestruj swoje prace gospodarcze

Rok gospodarczy 2023-2024 powoli dobiega końca. Przypominamy kolegom myśliwym (którzy jeszcze tego nie zrobili) o niezwłoczne odnotowanie odbytych prac gospodarczych na rzecz koła w aplikacji EPI24.

Mowa tutaj o wszystkich pracach gospodarczych w łowisku oraz przy domku myśliwskim, a także podczas organizacji stoisk promujących Koło, jak również reprezentowanie Koła na zewnątrz.