Okręgowy Zjazd Delegatów 2023

 

9 sierpnia 2023 roku w „Dworze Galicja” w Rzeczycy Długiej odbyły się obrady  zwyczajnego XII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Tarnobrzegu. Obrady otworzył Łowczy Okręgowy kol. Robert Bąk, który przywitał wszystkich uczestników zjazdu. Następnie dokonano wyboru prezydium obrad OZD, w którego skład weszli: przewodniczący – kol. Sebastian Tuźnik, sekretarz – kol. Justyna Tomecka, oraz zastępcy przewodniczącego kol.: Konrad Łukasik, Wacław Golik, Artur Stefaniak. W obradach  uczestniczyło 81 delegatów, w tym przedstawiciele naszego Koła.

Podczas obrad wysłuchano informacji kol. Michała Macko – członka NRŁ o jej działalności. Podjęto uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności: ZO oraz okręgowych organów Zrzeszenia a także zespołu nadzorczo-kontrolnego. Przedstawiono plan działalności i budżetu ZO PZŁ w Tarnobrzegu. Dokonano wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów w osobach: kol. Krzysztof Fryc, kol. Grzegorz Hyla, kol. Andrzej Wartoń, kol.Artur Stefaniak i kol. Sebastian Tuźnik. Nowym członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej został kol. Sławomir Lubera, a zastępcą członka NRŁ kol. Justyna Tomecka. Dokonano wyboru członków zespołu nadzorczo-kontrolnego oraz kapituły odznaczeń.

J.T.

Foto: Justyna Tomecka, Grzegorz Gaweł