PILNE! Rozliczenie projektu na drapieżniki

Bardzo proszę o dostarczenie kit drapieżników pozyskanych w ramach projektu „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej”.

Kity należy dostarczyć w dniu 25 września 2023 roku do Domku Myśliwskiego w godz. 17-18.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem koniecznym rozliczenia jest dostarczenie kit w w/w terminie w ilości pozyskanej przez myśliwego i poprawnie zewidencjonowanej  w upoważnieniu do wykonywania polowania (odstrzale) oraz w EPI24.

Niedostarczone kity nie będą rozliczone.