Polowania zbiorowe czas zacząć!

W elektronicznej książce polowań w zakładce „zbiorówki” został wprowadzony terminarz polowań. Zainteresowani myśliwi proszeni są o wpis na polowania poprzez Epi24.

Wpisu należy dokonać najpóźniej  do czwartku włącznie poprzedzającego dzień polowania.

J.T.