Polowania zbiorowe czas zacząć!

W elektronicznej książce polowań w zakładce „zbiorówki” został wprowadzony terminarz polowań – odrębny dla każdego obwodu łowieckiego. Zainteresowani myśliwi proszeni są o wpis na polowania poprzez Epi24.

Wpisu należy dokonać najpóźniej  do piątku poprzedzającego dzień polowania.