Polowanie Dzwola-Kocudza

5 grudnia odbyło się polowanie zbiorowe na obwodzie 284. Na zbiórkę stawiło się 19 myśliwych  i naganka. Lekki przymrozek i teren polny polowania dawały nadzieję, że pędzenia będą obfite w zająca. Po krótkiej odprawie i wylosowaniu kart stanowiskowych udaliśmy się w łowisko.

Pomimo mroźnego wiatru polowanie przebiegało w ciepłej koleżeńskiej atmosferze. Ostatecznie na pokocie znalazły się trzy zające i lis. Królem Polowania został Kolega Zbyszek a Królem Pudlarzy Kolega Adrian.

Na zakończenie polowania udaliśmy się na wspólne biesiadowanie w Domku Myśliwskim.

J.T.

Foto: Justyna Tomecka