Polowanie Kocudza-Chełmik

17 grudnia odbyło się kolejne z zaplanowanych na ten rok gospodarczy polowanie zbiorowe. Tym razem objęło ono obszar polny w rejonie Kocudza-Chełmik. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia niosły nadzieję, że Święty Hubert podarzy zającem…

Były dziki, były sarny i bażanty i zające też… Ostatecznie na pokocie znalazł się tylko jeden zając i bażant. Królem Polowania został Kolega Zenek. Gratulujemy!

J.T.

Foto: Tomasz Piotr Król