„Polowanie na śmieci” – zmiana miejsca zbiórki

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu uchwałą z dnia 30 marca 2019 roku podjął decyzję  o ustanowieniu dnia 27 kwietnia 2019 roku Dniem Czystości Łowisk Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu.

Służba ludziom i przyrodzie obliguje nas do szeroko rozumianych działań społecznych na rzecz mieszkańców, a także istniejących zasobów przyrodniczych. Poprawa czystości oraz szeroko rozumiana profilaktyka ukierunkowana na wyrobieniu społecznego nawyku niezaśmiecania przyrody towarzyszy naszym działaniom. Troska o stan środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów naszego Zrzeszenia.

W związku z powyższym Koło Łowieckie nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim organizuje w dniu 27 kwietnia 2019 roku  „Polowanie na śmieci”. Zbiórka godz. 800 Domek Myśliwski  Krzemień Drugi.

Akcja obejmie sprzątanie obwodów łowieckich oraz monitorowanie tzw. dzikich wysypisk śmieci. Zachęcamy myśliwych do włączenia się w tym dniu do akcji sprzątania. Działanie ma na celu przekazanie dzieciom i młodzieży nawyków związanych z dbałością o stan środowiska naturalnego.

Myśliwi chcący wziąć udział w akcji proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa  do dnia 24 kwietnia 2019 roku pod numerem telefonu 601 157 293 (kol. Justyna Tomecka)