Polowanie Psiarz-Bielaki-Pniaki-Kapronie

12 listopada odbyło się drugie, z zaplanowanych na ten rok gospodarczy, polowanie zbiorowe. Tym razem swoim zasięgiem objęło ono teren Psiarz-Bielaki-Pniaki-Kapronie. Prowadzący – Kolega Marian, punktualnie o godzinie 800 rozpoczął zbiórkę myśliwych, na którą stawiło się 14 kolegów po strzelbie.

Po krótkiej odprawie i wylosowaniu kart stanowiskowych myśliwi udali się w łowisko. Sarny, lisy, zające i nawet łosie cieszyły oko wytrwałych obserwatorów. Ostatecznie na pokocie znalazły się dwa zające. Kolegom Klaudiuszowi i Andrzejowi gratulujemy!

Na zakończenie polowania prowadzący przygotował mały poczęstunek przy ognisku.

Kolejne polowanie już 19 listopada. Zapraszamy!

J.T.

Foto: Bernard Mierzwa