Polowanie wielkoobszarowe

W dniach 20 i 27 stycznia 2019 roku na obwodach dzierżawionych przez nasze koło (tj. 283 i 284) odbędą się polowania wielkoobszarowe na dziki. Zbiórka godz. 800 kwatera w Krzemieniu Drugim.

Nieobecność na polowaniu sanitarnym może skutkować pozbawieniem prawa do polowania indywidualnego.

Prosimy o zainteresowanie w/w polowaniami i zgłaszanie swojego udziału do Łowczego Koła – kol. Arkadiusza Andrzejczaka.