Polowanie zbiorowe

W ubiegłą niedzielę myśliwi z naszego Koła wzięli udział w polowaniu zbiorowym, które odbyło się na obwodzie 284. Teren polowania obejmował pola w miejscowościach: Krzemień – Branewka – Kocudza Górna. Pogoda dopisała i nastroje kolegów myśliwych także. Na rozkładzie znalazły się cztery zające i dwa lisy.