Prace gospodarcze

Od 22 maja b.r. ruszamy z pracami gospodarczymi w Kole. Koledzy Myśliwi będą informowani o miejscu i terminie prac wiadomością tekstową zgodnie z listą członków Koła. W przypadku, jeśli Któryś z Kolegów nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w pracach konieczne jest znalezienie zastępstwa na wskazany dzień  i poinformowanie o tym Zarządu.

Prosimy o czynne uczestnictwo w pracach!

Zarząd Koła