Przystrzeliwanie broni i zawody kołowe w strzelaniach myśliwskich

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Janowie Lubelskim w dniu 28 kwietnia 2024 roku na strzelnicy w Zarajcu zorganizował dla członków koła przystrzeliwanie broni  oraz zawody kołowe w strzelaniach myśliwskich. 

Piękna wiosenna pogoda zachęciła kolegów po strzelbie do aktywnego uczestnictwa. Wśród obserwatorów znaleźli się także koledzy odbywający aktualnie staż w naszym Kole.
Organizatorzy przewidzieli w pierwszej kolejności przystrzeliwanie broni – jak wynika z treści Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r. § 8 – myśliwi są zobowiązani do przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa na polowaniu i odpowiedzialności każdego posiadacza broni za stan użytkowanej broni.

Następnie odbyły się Zawody Kołowe w Strzelaniach Myśliwskich. Do rywalizacji stanęło sześciu śmiałków. Ostatecznie w ścisłej czołówce znaleźli się:

1. Kol. Konrad Małyszek – 341 pkt
2. Kol. Adrian Dycha – 315 pkt
3. Kol. Arkadiusz Andrzejczak – 309 pkt

Zwycięzcom gratulujemy!

J.T.

Foto: Krzysztof Wlizło