Remontów czas…

Prac w łowisku ciąg dalszy…
Dzięki zaangażowaniu Kolegów myśliwych kolejne urządzenie łowieckie zostało wyremontowane. Nowa drabina i wzmocnienie stabilności ambony w znacznym stopniu wpłynie na bezpieczeństwo jej użytkowania.

J.T.

Foto: A. Andrzejczak