Selekcjoner to wytrawny, doświadczony myśliwy, który przez lata praktyki nabył pokaźną wiedzę łowiecką i zdał odpowiedni egzamin. Aby zdobyć uprawnienia selekcjonerskie należy spełnić kilka warunków:

  • posiadać uprawnienia do wykonywania polowanie od co najmniej 3 lat;
  • odbyć szkolenie dla selekcjonerów;
  • złożyć wniosek o podejście do egzaminu;
  • pozytywnie zdać egzamin na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania.