Selekcjoner – kolejny krok w myślistwie

Selekcjoner to wytrawny, doświadczony myśliwy, który przez lata praktyki nabył pokaźną wiedzę łowiecką i zdał odpowiedni egzamin. Aby zdobyć uprawnienia selekcjonerskie należy spełnić kilka warunków:

  • posiadać uprawnienia do wykonywania polowanie od co najmniej 3 lat;
  • odbyć szkolenie dla selekcjonerów;
  • złożyć wniosek o podejście do egzaminu;
  • pozytywnie zdać egzamin na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: kryteria odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej, anatomię zwierzyny płowej, zasady prawidłowego gospodarowania populacją zwierzyny płowej, praktyczne zasady oceny wieku zwierzyny płowej, praktyczne zasady oceny prawidłowości strzału i wyceny medalowej uzyskanych trofeów łowieckich, zasady kultury i etyki łowieckiej, nomenklatura, sygnalistyka i język używany w łowiectwie.

Egzamin na selekcjonera jest dwuczęściowy. Pierwsza część egzaminu to test wyboru. Składa się on z 50 pytań, czas na jego rozwiązanie to 120 minut. Próg zdawalności to 80% udzielonych, poprawnych odpowiedzi. Druga część egzaminu jest ustna. Są to pytania z zakresu wiedzy dotyczącej samego łowiectwa, jak i obowiązków związanych z pełnieniem roli selekcjonera. Po zaliczeniu obydwu części egzaminu otrzymujemy uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej i możemy cieszyć się z dodatkowych uprawnień.

Myśliwi z Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelski również chętnie podnoszą kwalifikacje aby w pełni realizować soje pasje łowieckie. 11 sierpnia bieżącego roku nasi koledzy pozytywnie zdali egzamin państwowy  i weszli w poczet selekcjonerów. Gratulujemy i życzymy sukcesów na niwie łowieckiej.

J.T.

Foto: M.Łukasiewicz, G. Gaweł