Spotkanie organizacyjne dla stażystów

Zapraszamy kolegów odbywających staż w naszym Kole na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 6 lipca (sobota) o godzinie 9oo w Domku Myśliwskim w Krzemieniu Drugim.