Spotkanie szkoleniowo-organizacyjne

Zapraszamy Kolegów Myśliwych, członków KŁ nr 64″Darz Bór” w Janowie Lubelskim, na spotkanie szkoleniowo-organizacyjne, które odbędzie się 23 października (niedziela) o godzinie 900 w Domku Myśliwskim. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa.

Na spotkaniu, m.in.:
– szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniu;
– szkolenie z zasad bioasekuracji;
– omówienie zasad wprowadzenia dzika do ZIPOD;
– omówienie spraw bieżących i organizacyjnych