Staż kandydacki – czyli jak zostać myśliwym

 

Podczas stażu kandydackiego do PZŁ stażysta powinien w praktyce nauczyć się zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej, zapoznać się z codzienną pracą myśliwych w łowisku, poznać wszystkie aspekty wykonywania polowania.  Z tego względu dobrze jest starać się uczestniczyć w ich codziennych czynnościach w łowisku, brać udział w życiu koła i wydarzeniach organizowanych przez koła lub organy Polskiego Związku Łowieckiego. 

Niewątpliwie zawody w strzelaniach myśliwskich są dobrą okazją do poszerzenia horyzontów, zapoznaniem się z prawidłami strzelań oraz do integracji w gronie Kolegów myśliwych.

Bardzo dziękujemy Kolegom stażystom, którzy z zaangażowaniem wsparli organizację zawodów okręgowych.

J.T.

Foto: J.T.