Strzelnica myśliwska ZO PZŁ w Tarnobrzegu

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu w chwili obecnej czyni starania na rzecz nadania imienia patrona Strzelnicy Okręgowej. Zgodnie z uchwałą Okręgowego Zjazdu Delegatów obiekt będzie nosić nazwę: Strzelnica Myśliwska im. Jana Matyki.

Zarząd Okręgowy przygotowuje wystawę na obiekcie strzelnicy poświęconą w/w patronowi oraz ukazującą rozwój obiektu strzeleckiego na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat od okresu powstania aż do współczesności. W tym miejscu ZO PZŁ w Tarnobrzegu zwraca się z prośbą do Koleżanek i Kolegów myśliwych o wsparcie działań poprzez dostarczanie archiwalnych fotografii dokumentujących powstanie Strzelnicy oraz jej rozwój na przestrzeni czasu.

J.T.